Yhteystiedot

Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulu
Kadet­ti­toverikun­ta ry
PL 7
00861 HELSINKI

Hal­li­tuk­sen ja toi­mi­hen­ki­löi­den yh­teys­tie­dot löy­dät si­vul­ta Hal­li­tus ja toimihenkilöt.