Lippu ja tunnukset

Huomioithan, että Kadet­ti­toverikun­nan tun­nuk­sia ei tule käyt­tää ilman lupaa.

Lippu

Kaver­i­toverikun­nalle han­kit­ti­in oma lip­pu alku­talvel­la 2012. Lip­pu naulat­ti­in ja vihit­ti­in käyt­töön keskivi­ikkona 5. jouluku­u­ta 2012. Lipun taus­ta on sini­nen ja siinä on keltaisel­la kadet­ti­toverikun­nan tun­nus. Lip­pua reunus­taa keltainen reunus ja kul­mis­sa ole­vat lehdykät. Värit tule­vat kadet­tien arvomerkkien väreistä.

Lip­pu esi­in­tyi ensim­mäisen ker­ran Itsenäisyyspäivänä 2012 pääkaupunkiseudun yliop­pi­laiden soihtukulkueessa.

Kadet­ti­toverikun­ta ry:n lipun edeltäjä oli Kadet­tiop­pi­laskun­nan lip­pu, joka oli ulkoa­sul­taan hyvin samankaltainen. Organ­isaa­tiomuu­tok­sen myötä tuli kuitenkin tarve lip­ulle, joka edus­taa Kadet­ti­toverikun­ta ry:tä.

Tunnus

Kadet­ti­toverikun­nan tun­nuk­ses­sa on nou­se­van auringon keskel­lä Haa­paniemen kadetin päähine. Sen alla on kak­si upseerin miekkaa ris­tikkäin. Tun­nus­ta reunus­ta­vat tek­stit Kadet­ti­toverikun­ta ja Con­stan­tem Dec­o­rat Honor.

Haalarit ja haalarimerkki

Kadet­ti­toverikun­nan opiske­li­ja­haalari on oli­iv­in­vihreä, selässä on mus­ta tai keltainen Kadet­ti­toverikun­nan tun­nus. Kade­tit saa­vat han­kkia haalar­in liityt­tyään Kadet­ti­toverikun­nan varsi­naisik­si jäseniksi.

Haalarimerk­ki on Kadet­ti­toverikun­nan tun­nus keltaisel­la mustal­la poh­jal­la. Haalarimerkke­jä voi han­kkia Olutkellarilta.