Etusivu

Kadettitoverikunta ry

Kadet­ti­toverikun­ta ry on kadet­tien, eli sotati­etei­den kan­di­daat­tiopiske­li­joiden, opiske­li­ja­jär­jestö, jon­ka tarkoituk­se­na on vaalia Kadet­tik­oulun ja kadet­tien per­in­teitä, herät­tää ja kehit­tää kadet­ti­henkeä sekä valvoa jäsenistön­sä etuja.

Kadet­ti­toverikun­nan toim­inta on esil­lä kadet­tien jokapäiväisessä elämässä Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun kam­puk­sel­la. Se vas­taa mm. eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jestämis­es­tä, Kalpa-lehden tuotan­nos­ta, Olutkel­lar­in toimin­nas­ta sekä yhteis­toimin­nas­ta muiden korkeak­oulu­jen ja yhteistyökump­panei­den kanssa.